คลังเก็บหมวดหมู่: บ้านมือสอง

บ้านมือสองเหมาะสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์ไม่พอต่อการซื้อบ้านใหม่

เนื่องจากบ้านมือสองนั้นไม่ต้องการปลูกสร้างเอง เหมาะสำหรับคนทราต้องการที่อยู่อาศัยเร่งด่วน ไม่มีเวลาที่จะรอการปลูกสร้างได้ เกรงจะประสบปัญหาต่างๆ ในขบวนการปลูกสร้างและปลูกบ้านใหม่อาจจะมีราคาแพงกว่าการซื้อบ้านมือสอง ไม่ต้องการซื้อบ้านจัดสรรเนื่องจากกำลังการซื้อไม่เพียงพอ หรือไม่ชอบระบบการซื้อแบบผ่อนส่ง

กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับบ้านมือสอง


การที่จะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างบ้านใหม่และบ้านมือสองไม่อาจตอบได้ชัดว่าอย่างใดจะดีกว่ากัน เพราะแต่ละกรณีมีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกัน สำหรับปัจจัยที่ผู้ซื้อน่าจะนำมาใช้พิจารณาเปรียบเทียบคุณลักษณะเด่นระหว่างบ้านใหม่และบ้านมือสอง ว่าควรซื้อแบบไหนดี

บ้านมือสอง ผู้ซื้อสามารถสอบถามทำความรู้จักกับผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้เพื่อหยั่งรู้ถึงอาชีพการงาน รสนิยม อัธยาศัยไมตรี ว่าเป็นประการใด สามารถจะพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันได้หรือไม่ หรือเมื่ออยู่ใกล้กันแล้วจะมีโอกาสเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้หรือไม่ ในบางครั้งผู้ซื้อพบว่ามีผู้ขายบ้านมือสอง ที่อยู่ใกล้กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่อยู่อาศัยมาก่อนก็จะเป็นเงื่อนไขบวกประการหนึ่งในการตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง

ควรตรวจสอบว่าผู้ที่จะขายบ้านมือสองนั้นมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้นจริงหรือไม่ ตรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจำนองหรือการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วการซื้อบ้านมือสองที่ติดจำนองจะต้องผ่านกระบวนการไถ่ถอนการจำนองมาก่อน และค่อยโอนกรรมสิทธิ์กัน ขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการคุยรายละเอียดกันตั้งแต่เริ่มแรก